23. ročník duhových střípků

Principem Duhových střípků je učit děti o přírodě a místu, kde žijí,

skrze zážitek a pozorování v přírodě.

Cílem Duhových střípků je poskytnout vedoucím oddílů a kroužků náměty k činnosti v oblasti environmentální výchovy. Duhové střípky se hravě a zábavně snaží přiblížit téma ochrany přírody nejen dětem, ale také vedoucím. Motivují děti k poznání i k praktickému řešení problematiky ochrany životního prostředí. Aktivity v jednotlivých zadáních by měly jít lehce začlenit do her, ale i do dlouhodobějšího vnitřního programu, který si mnoho oddílů vytváří. Vždyť tvůrci Duhových střípků jsou sami aktivními vedoucími.

Duha je jako most, který spojuje oddíly a další organizace po celé republice.