Co je to Brďo?

Jsme skupina dětí, vedoucích a instruktorů působících v dětských oddílech po celé republice pod hlavičkou Hnutí Brontosaurus. BRĎO je jednoduchá zkratka, která označuje Brontosauří dětské oddíly. Zabýváme se stejnou činností jako jiné podobné organizace. Snažíme se ale do našeho zážitkového programu navíc zařazovat prvky environmentální výchovy uzpůsobené dětem a jejich potřebám. Právě spojením zážitků s environmentální výchovou se nám daří probouzet v dětech zájem o přírodu a její ochranu.

Aktivity BRĎO oddílů se vyznačují svojí hravostí a pestrými formami, ve kterých jsou realizovány. Do palety našich akcí spadají pravidelné oddílové schůzky, dobrodružné výpravy a pobyty v přírodě, nejrůznější akce pro veřejnost a samozřejmě také letní tábory. Naší snahou je také pořádat co nejvíce akcí, kde děti sami aktivně přispějí k ochraně přírody ať už je to vyvěšením ptačích budek a krmítek, vyčištěním lesní studánky nebo výsadbou zeleně. V současné době působí zhruba desítka brontosauřích dětských oddílů a klubů převážně na Moravě, další dětské kolektivy jsou pak registrovány pod základními články.

Proč právě BRĎO oddíl?

  1. Protože, Brďo  kombinuje práci s dětmi s prací pro přírodu
  2. Protože Brďo pozitivně ovlivní rozvoje mladého člověka
  3. Protože Brďo děláme ve svém volném čase a baví nás to.
  4. Protože, Brďo má tradici a zkušenosti a tyto vlastnosti umí využít
  5. Protože, Brďo má návaznost, z každého dítěte jednou vyroste dospělý člověk, Hnutí Brontosaurus má celou škálu programů, jak pro děti tak pro dospělé                
  6. Protože nevedeme děti k zapálenému ekologickému aktivismu, ale dětem odhalujeme tajemství přírody.