Ekostopa

Co nás bude čekat v letošním 22. ročníku Duhových střípků?

Letošní Duhové střípky zaměříme na naši EKOSTOPU a jak ji můžeme snížit.

Ekologická stopa (nebo taky ekostopa) je jednotka, která zahrnuje veškerou plochu, kterou člověk ročně potřebuje k zajištění všech svých zdrojů a likvidaci vzniklých odpadů. Počítá se v takzvaných globálních hektarech (gha). Čím menšího čísla se dopočítáme, tím lépe.

• Celková kapacita Země se pohybuje kolem 12 miliard gha.

• Pro přirozenou obnovou Země by měl každý člověk využívat zhruba 1,8 gha.

• Aby nás Země všechny dlouhodobě uživila, musela by mít více než 20 miliard gha.

• Průměrný člověk potřebuje k životu téměř 3 gha.

• Průměrný Čech má ekologickou stopu více než 4,5 gha.

• Ve Spojených státech ekostopa přesahuje 7 gha.

Výpočet naší Ekostopy zahrnuje zejména 4 oblasti, a to: téma potravin, osobní spotřeby, bydlení a

dopravy.

To jsou také témata 4 zadání, která vyjdou v letošním ročníku.

Čekají nás rozmanité úkoly a hry.

Kromě zábavy a nových poznatků i zkušeností Vás může motivovat i to, že za splnění úkolů z každé části si můžete duhově vybarvit část své Ekostopy, kterou si můžete ztvárnit na nástěnku.