Co skrývá duha?

Co nás bude čekat v letošním 21. ročníku Duhových střípků?

Společně si projdeme několik EKOSYSTÉMŮ.

Také letos jsou duhové střípky rozděleny do 4 částí. V každé části navštívíme jeden nebo více příbuzných ekosystémů. Čekají nás rozmanité úkoly a hry.

V první části (říjen, listopad) navštívíme ekosystém lesa, v druhé (prosinec, leden) prozkoumáme ekostém města a městských parků, ve třetí části (únor, březen) nás čeká ekosystém zahrady či skleníku a v poslední části (duben, květen) se vydáme k vodě do ekosystémů rybníka, potoka, řeky nebo mokřadu.

Kromě zábavy a nových poznatků i zkušeností Vás může motivovat i to, že za splnění úkolů z každé části si můžete nalepit část barevné duhy. Na začátku bude naše duha černobílá a rozdělená na 4 části. Za splnění úkolů si ji postupně rozjasníme a vybarvíme. Stejně jako loni si k této barevné části můžete napsat, které úkoly Vás bavili a co jste při nich zažili.

Minulé ročníky nám přerušil Covid a s tím spojené znemožnění našich společných činností, proto naše loňské duhy zůstaly často nedokončené a neúplné. My se však letos nedáme a DUHU si znovu slepíme, aby byla právě jako ten most, který nás všechny spojí dohromady.

Tedy alespoň pomyslně, například při prohlížení fotogalerie našich společných zážitků s Duhovými střípky.

V letošním ročníku půjde tedy o to rozjasnit a vybarvit barevnou duhu a seznámit se s několika Ekosystémy. Hlavním cílem je ale navzájem sdílet splněné úkoly, motivovat se a inspirovat a hlavně si to společně užít.

Duha je jako most, který spojuje oddíly a další organizace po celé republice.